А.Т. КОНСАЛТИНГ, ПП

А.Т. КОНСАЛТИНГ, ПП

(A&T CONSULTING)

Адреса: м. Львів, вул. Франка, 23, оф. 41
Телефон: +38 (032) 2256455 , +38 (067) 3748676


Товари/Послуги
Консалтингова Компанія ” A&T Consulting ” пропонує до Вашої уваги широкий спектр послуг:

1. Бухгалтерський облік
- Організація і ведення бухгалтерського і податкового обліку;
- Оптимізація документообігу підприємств;
- Відновлення бухгалтерського обліку;
- Впровадження систем автоматизації бухгалтерського обліку|урахування;
- Складання і подача звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

2. Аудит
- Аудит суб’єктів господарської діяльності різних форм власності;
- Підтвердження ліквідаційного (передавального) балансу підприємства;
- Аудит емітентів, охоронців і користувачів цінних паперів;
- Підтвердження достовірності фінансової звітності;
- Перевірка стану і організації бухгалтерського і податкового обліку.

3. Податковий супровід
- Розробка схем оптимізації оподаткування;
- Підготовка до проходження податкових перевірок;
- Організація податкового обліку;
- Допомога при складанні податкових декларацій, рецензії актів податкових перевірок.

4. Управлінський аналіз і ухвалення рішень
- Розробка бізнесів-схем, спрямованих на оптимізацію господарської діяльності, планування грошових і товарних потоків (логістика);
- Маркетингові дослідження на основі CVP-анализа (аналіз рентабельності продукції підприємства на базі визначення точки беззбиткової);
- Аналіз беззбитковості угод;
- Розрахунок потреби в кредитах і допомога при кредитуванні підприємств, аудиторський висновок про фінансовий стан і платоспроможність підприємств, складання техніко-економічних обґрунтувань;
- Допомога в ухваленні рішень при організації бізнесу на основі фінансових і економічних розрахунків.

5. Фінансово-економічний аналіз
- Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств;
- Аналіз бізнес-планів, їх економічна ефективність;
- Розрахунок і аналіз економічного потенціалу підприємств;
- Розрахунок ефективності вкладень для прийняття рішень інвесторами про надання кредитів й інвестицій.

6. Консалтинг
- Усні й письмові консультації з питань бухгалтерського обліку й оподатковування, організації діловодства, маркетингу і логістики, консультації по телефону;
- Надання консалтингової допомоги при організації бізнесу новими підприємствами, впровадження нових проектів;
- Розробка схем і допомога в поверненні заборгованостей;
- Практична допомога в проведенні переговорів з контрагентами і податковими службами;
- Забезпечення фінансової і економічної безпеки клієнта;
- Допомога клієнтові в стосунках з банком, по питаннях банківських кредитів і відкритті кредитних ліній;
- Допомога в проведенні операцій з цінними паперами;
- Інформування про зміни в законодавстві.

7. Юридичні послуги
- Реєстрація і перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності будь-яких форм власності;
- Юридичний аналіз договорів і угод;
- Ведення претензійної роботи, арбітраж;
- Допомога в укладанні договорів клієнта з контрагентами.

А ТАКОЖ:
1. Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з усіма державними органами та установами (державна податкова інспекція, митниця, контрольне ревізійне управління, правоохоронні органи тощо);
2. Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських та третейських судах;
3. Абонентське юридичне обслуговування суб`єктів підприємницької діяльності;
4. Оскарження податкових повідомлень-рішень, повернення ПДВ, оскарження дій митниці (карток-відмови) тощо;
5. Участь в проведенні переговорів та укладенні контрактів, розробка та правова експертиза проектів договорів, угод, контрактів тощо;
6. Реорганізація та ліквідація підприємств, банкрутство, послуги арбітражних керуючих;
7. Захист бізнесу та корпоративні спори;
8. Оцінка майна (нерухомості), бізнесу, корпоративних прав (акцій, часток тощо), інвестиційних проектів.



АНТИКОЛЕКТОРСЬКІ ПОСЛУГИ:

1. Повний юридичний супровід взаємовідносин позичальника з кредитором та колекторською компанією;
2. Представництво інтересів позичальника в судовому процесі та на стадії виконавчого провадження;
3. Мінімізація штрафних санкцій по простроченій заборгованості, розстрочка чи реструктуризація заборгованості;
4. Кваліфікована допомога юристів по претензіям кредиторів;
5. Повернення депозитів (банківських вкладів), взаємозалік депозиту та кредиту.